Tietosuojaseloste ja sivuston käyttöehdot

1. Yleistä

My Marketing Mill on Spin off Mill Ky:n (y-tunnus 2757171-9, kotipaikka Hanko) rekisteröity aputoiminimi. Jäljempänä puhutaan My Marketing Mill:istä ja voidaan viitata myös näiden sivustolla olevaan verkkokauppaan, MILL SHOPiin. Käyttämällä My Marketing Mill:in www-sivuja hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Www-sivusto on sijoitettuna Suomen Hostingpalvelu Oy:n palvelimelle. Ko. yritys vastaa omalta osaltaan tietosuojan toteutumisesta. 

2. Vastuu sisällöstä ja tiedoista verkkosivuillamme

My Marketing Mill pyrkii tuottamaan sivuille mahdollisimman informatiivista, oikeaa ja ajantasaista tietoa, mutta emme voi taata kotisivuilla annettujen tietojen olevan virheettömiä emmekä hyväksy juridista vastuuta mahdollisista puutteista, virheistä tai vanhentuneesta tiedosta. My Marketing Mill:illä on oikeus muuttaa sivuston sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. My Marketing Mill ei vastaa näiden kotisivujen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuvista tappioista, vahingoista tai kuluista.

3. Evästeiden ja analytiikan käyttö sivustolla

My Marketing Mill voi tallentaa kävijöiden tietokoneille evästeitä (cookies) näiden vieraillessa www-sivuillamme. Evästeitä voidaan käyttää kävijöiden tunnistamiseen istunnon aikana sekä verkkosivuillamme tarjottavien palveluiden tuottamiseen ja niiden kehittämiseen. Evästeitä käytetään nykyisin internetsivustoilla yleisesti, mutta jos vierailija ei halua vastaanottaa niitä, ne estää sivun alalaidassa näkyvän bannerin avulla, kun vierailija tulee ensimmäistä kertaa sivustolle. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin rajoittaa palvelujen käyttöä sivustollamme.

Sivustolla käytetään myös analytiikkaa, tarkoituksena kehittää sivston toimintaa. Yksittäiset IP-osoitteet anonymisoidaan niin, että IP-osoitetta ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön tai perheeseen. Käytettävä sovellus on Matomo. Kaikki analytiikkatiedot pysyvät yrityksen omassa hallussa, eikä niitä jaeta muille osapuolille.

Palvelintilan tarjoaja Suomen Hostingpalvelu Oy kerää myös tietoja IP-osoitteista tilastointitarkoitusta varten.

4. Sivuston ja sisällön tekijänoikeudet

My Marketing Mill:llä on tekijänoikeus kotisivuihin sekä kaikkeen sivuilla olevaan tietoon ja muuhun sisältöön, joka on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä, lukuunottamatta esimerkiksi yhteistyökumppanien (kolmannen osapuolen) logot tai muu materiaali, jonka tekijänoikeus on ko. taholla.

5. Henkilötietojen käyttö ja luovutus ja rekisteröidyn oikeudet
5.1 Henkilötietoja sisältävät rekisterit

Asiakkaiden tietojen tallennukseen käytetään asiakasrekisteriä, johon liittyy käyttäjärekisteri.

Suomen Hostingpalvelu Oy:n palveluna sivuilla vierailijoiden ip-osoitteita taulukoidaan kävijöiden lukumääräistä tilastointia varten. Tätä tietoa käytetään kävijämäärien seurantaan ja mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa tietyn ip-osoitteen estämiseen. Ip-osoitteita ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

5.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

My Marketing Mill tarjoaa palveluja yrityksille. Yrityksienkin yhteystiedot voivat sisältää henkilötietoja, kuten asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimen.

Asiakasrekisteriin tallennetaan tietoja, jotka ovat tarpeen laskutusta, palveluiden tuottamista, yhteydenpitoa ja palveluista viestimistä varten. Rekisteriin kirjataan vain tarpeelliset tiedot noudattaen tietojen minimoinnin hyvää käytäntöä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on tyypillisesti sopimus yrityksen ja asiakkaan välillä. Käsittely voi perustua myös lakiin. Uutiskirjeen ja muun markkinointiviestinnän osalta käsittely perustuu joko em. sopimukseen tai asiakkaan antamaan suostumukseen tilauksen yhteydessä.

Verkkokaupassamme Mill Shopissa tallennamme tilauksen tehneiden asiakkaiden IP-osoitteet, jotta mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa tilauksen tekijä voidaan paremmin varmistaa. IP-osoitetta ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

5.3 Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan laskutusta ja yhteydenpitoa varten tarvittavia nimi- ja osoitetietoja sekä sähköpostiosoitteita ja verkkokaupan tilausten yhteydessä myös ip-osoite. Laskutusasiakkailta tallennamme tiedot toimitetuista palveluista sekä toimitusten ja maksujen ajankohdat. 

5.4 Säännönmukaiset tietolähteen ja säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakas antaa itse tarvittavat tiedot tarjouksen pyytämisen tai palvelun tilaamisen yhteydessä tai tilatessaan uutiskirjeen. Ip-osoitteet kerätään automaattisesti lokitiedostoihin. Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille palveluiden tuottamista tai siihen liittyviä toimenpiteitä varten tai talous- tai sopimushallintoon liittyen.

5.5. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

5.6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu ja niihin pääsy on mahdollista vain rekisterin ylläpitäjille (pääkäyttäjät). Pääkäyttäjän pääsyoikeudet ovat ainoastaan ylläpidolla. Kaikista toimenpiteistä järjestelmässä jää lokimerkintä.

5.7 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaat tai muut käyttäjät, joiden tietoja on tallennettu asiakasrekisteriin, voivat pyytää saada heistä tallennetut tiedot. Mikäli henkilöllä on käyttäjätili sivustolle, hän saa koska tahansa ladattua itsestä tallennetut tiedot omatoimisesti, sähköisessä muodossa. Mikäli tietoja jouduttaisiin kokoamaan manuaalisesti, tiedot toimitetaan 30 päivän kuluessa kirjallisen pyynnön saapumisesta. Asiakas voi sisäänkirjautumalla itse tarkastella tietojaan ja korjata itseään koskevan tiedon, mikäli se on muuttunut. Tieto, esim. muuttunut osoite, korjataan pyydettäaessa myös ylläpidon toimesta. Korjaus tehdään mahdollisimman pian, viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnöstä.

5.8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty laajasti EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa. My Marketing Mill toteuttaa rekisteröidyn oikeudet asetuksen mukaisesti.

6. Muuta tietoa

6.1 Verkkokauppa MILL SHOP

Asiakas voi tilata palveluitamme suoraan verkkokaupastamme MILL SHOPista.Palveluidemme tilaamiseen, toimittamiseen ja maksuun liittyvät asiat on kuvattu sivulla Toimitus- ja maksuehdot. Jos sivustolla olevassa tiedossa on eroavaisuuksia, MILL SHOPin tuotekortin tieto on ensisijainen tilaukseen ja toimitusehtoihin sovellettava tieto ja muualla sivustolla mahdollisesti olevat tuotetiedot ja palvelukuvaukset ovat toissijaisia.

Verkkokaupassamme asiointi edellyttää käyttäjätiliä eli uuden asiakkaan osalta rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas antaa yhteystietonsa ja saa käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi itse myöhemmin tarkistaa tietonsa 'omat sivut' -osiossa ja tarvittaessa korjata niitä.

6.2. Uutiskirje

Sivustolla vierailija voi tilata My Marketing Mill:in maksuttoman, 2-4 kertaa vuodessa julkaistavan uutiskirjeen täyttämällä tilauslomakkeen kenttiin nimensä ja sähköpostiosoitteensa ja lähettämällä lomakkeen. Henkilötiedot rekisteröidään tällöin tilaajan omaan suostumukseen perustuen. Uutiskirjeen voi tilata myös antamatta henkilötietojaan, esimerkiksi käyttämällä yrityksen nimeä ja yleistä sähköpostitiliä.

Uutiskirjettä saa vapaasti välittää sähköpostitse eteenpäin, mutta sen sisältöä ei saa muuttaa. Mikäli uutiskirjeen ja MILL SHOPin tuotekortin tiedoissa on eroavaisuuksia, tuotekortin tieto on ensisijainen.

Yrityksemme asiakkaat liitetään uutiskirjeen rekisteriin automaattisesti, eikä sitä tarvitse erikseen tilata. Tilauksen voi lopettaa koska tahansa www-sivujemme kautta, uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse.

 

Sähköposti
Käytämme evästeitä

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja analysoimme kävijätietoja anonymisoidusti. Evästeet ovat tarpeelisia sivuston toiminnan kannalta, Voit päättää itse, haluatko hyväksyä evästeet vai et. Huomaa kuitenkin, että jos hylkäät evästeet, et ehkä pysty käyttämään kaikkea sivustomme sisältöä parhaalla mahdollisella tavalla.
Löydät tämän evästevalinnan myöhemmin myös sivun alatunnisteesta.