MMM-blogi

Viestikapulan vaihtuminen symbolisoi tilannetta yrityksen omistajanvaihdoksessa

Verkkosivut avuksi omistajanvaihdokseen

Oman yrityksen myynti on yrittäjälle ehkä tärkein ja haastavin yksittäinen kauppa. Yrityksen omat verkkosivut voivat olla siinä suureksi avuksi ja niiden kehittäminen voi olla yksi kannattavimmista toimenpiteistä yrityksen myyntiä ajatellen. Ostajaehdokkaat tekevät pitkällekin meneviä johtopäätöksiä sivuista saamansa vaikutelman perusteella. Sanonta "Niin on kuin miltä näyttää" pätee yllättävän usein ja siksi ulkoasuun kannattaa kiinnittää huomiota. Me voimme auttaa.

Ensivaikutelma on tärkeä!

Kun jatkajaehdokas etsii ostomielessä kiinnostavaa yritystä ja on löytänyt sellaisen, hän haluaa ensimmäiseksi nähdä yrityksen verkkosivut. Tämä on hyvin ratkaiseva hetki, paitsi kauppojen syntymistä ajatellen, myös ostajalle muodostuvan hintamielikuvan kannalta. Nähtyään verkkosivut ostaja yllättyy toivon mukaan positiivisesti. Mutta jos vaikutelma ei vastaakaan odotuksia, hän ei ehkä etene asiassa ollenkaan tämän yrityksen kanssa tai voi päätyä tarjoamaan alhaista hintaa, jos yrityksen saamisessa kasvu-uralle näyttää jo ensinäkemältä olevan paljon työtä ja rahanmenoa.

Huonoin tilanne luopujan kannalta on, jos verkkosivuja ei ole ollenkaan. Tämä viestii siitä, että yrityksen toiminta on vahvasti henkilöitynyt nykyiseen yrittäjään. Toiminta voi kyllä olla kannattavaa ja kaikki toimia sinänsä hyvin.  Omistajan vaihtuessa ei kuitenkaan ole mitään takeita asiakaskunnan säilymisestä. Tämä riskihän on toki aina, varsinkin pienen yrityksen kohdalla, mutta verkkosivujen puuttuminen on hyvin vahva signaali siitä, että markkinointi ja asiakkuuden perustuvat pitkälti henkiklökohtaisiin suhteisiin. Se on suuri ongelma ostajalle.

Miksi verkkosivuista on hyvä aloittaa?

Omasta yrityksestä luopuminen on suuri askel, jossa voi olla vaikeakin päästä alkuun. Oman yrityksen myynti on ehkä tärkein ja haastavin yksittäinen kauppa, mitä yrittäjä uransa aikana tavoittelee ja myös tunteet liittyvät vahvasti asiaan. Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä vähemmäksi kuitenkin käyvät vaihtoehdot. Siksi asiaa on tärkeää alkaa ajatella jo hyvissä ajoin. Verkkosivujen uudistaminen on helppo ja konkreettinen tapa päästä alkuun ja suunnata omia ajatuksia tähän teemaan.

Nykyaikaisilla verkkosivulla sisällön päivittäminen on helppoa. Siksi ei tarvitse ajatella, että kaikkien omistajanvaihdoksen yksitysikohtien pitäsi olla jo kristallinkirkkaina mielessä, ennen kuin niistä voi laatia sisältöä sivuille. Sisältöä voi muokata, kun prosessi etenee.

Ylipäänsä jo se, että yrityksen toiminta saadaan kuvattua sivustolla selkeästi, on tärkeää. Onkin hyvä katsoa nykyistä sivustoa ja miettiä, miltä se näyttää sellaisen henkilön silmissä, joka on aikeissa ostaa koko yrityksen. Muokkauksia, jotka parantavat sivustoa tästä näkökulmasta ajatellen, pystyy yleensä helpostikin tekemään, vaikka omistajanvaihdosprosessia ei muuten olisi vielä paljoa mietitty. 

Esimerkiksi seuraaviin teemoihin voi helposti luoda sisältöä, vaikka muuten oltaisiin vielä lähtöruudussa:

  • Yrityksen tarina: mistä kaikki alkoi ja millaisia kehitysvaiheita on ollut. Tällöin ostajan luottamus kasvaa ja hän voi nähdä itsensä tarinan jatkomossa.
  • Yrityksen toimintatapaa kuvaavaa tekstiä, josta voi nähdä ja päätellä, että toiminta on siirrettävissä uudelle omistajalle
  • Millaisia positiivisia kehitysnäkymiä on tulevaisuutta ajatellen, yrittäjän oma näkemys lyhyesti. Tästä ostaja saa ideoita omaan kehitystyönsä pohjaksi.
  • Tietosuojaseloste, joka viestii, että asiakastietoja käsitellään järjestelmällisesti ja oikein ja tällöin luultavasti muutkin "paperiasiat" ovat järjestyksessä.

Edellä kuvatut tekstikappaleet voivat olla esimerkiksi "Tietoa meistä"-otsikon alla. Tietosuojaseloste kannattaa kuitenkin tehdä omaksi sivukseen. Lisäksi huoamttakoon, että mitään luottamuksellisisa tietoja ei tule julkaista kaikille nähtäväksi.

Myyntiesite verkkosivujen yhteyteen?

Omille verkkosivuille tehtävä myyntiesite voi olla kätevä ratkaisu ja positiivinen viesti siitä, että yritys on ajassa mukana. Myyntiesitteessä voi olla sellaista tietoa, joka ei ole tarkoitettu kaikkien nähtäväksi. Tämä toteutetaan niin, että myyntiesitteeseen pääsy vaatii kirjautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Samassa yhteydessä voi olla saatavilla esimerkiksi ladattavia pdf-asiakirjoja, kuten tuore kaupparekisteriote ja todistuksia velvoitteiden hoitamisesta. Näin ostajaehdokkaan ei tarvite poistua sivulta etsimään niitä muista lähteistä.

Siinä vaiheessa kun on aloitettu keskustelut vakavasti otettavan ostajaehdokkaan kanssa, hänelle voidaan antaa käyttäjätunnus ja salasana, joilla pääsee tutustumaan tarkemmin yrityksen tietoihin. Tunnusten luovuttamiseksi voi edellyttää salassapitosopimusta, riippuen toki siitäkin, kuinka luottamuksellisia tietoja myyntiesite-sivulla on.

Myyntiesite-sivustolla ei kannata julkaista erityisen tärkeitä liikesalaisuuksia, kuten tietoja parhaista asiakkaista. Myyntiesite on kuitenkin kätevä tapa antaa lisää tietoja ostajaehdokkaalle varsinkin, jos tapaamisen järjestäminen on jostain syystä hankalaa, mutta ehdokkaalle halutaan antaa "kättä pidempää" kiinnostuksen vahvistamiseksi. Tunnusten luovuttamainen ostajaehdokkaalle on myös luottamuksen osoitus, mikä tekee hyvän vaikutuksen.

Miten My Marketing Mill voi auttaa?

Tarjoamme kolmea perusratkaisua yrityksen verkkosivuksi:

  • MMM-Oma sopii aloittavalle yritykselle tai pienen yrityksen täydelliseksi sivustoksi
  • MMM-Blogi sopii aktiiviselle yritykselle, joka haluaa julkaista sivustollaan myös blogiartikkeleita ja osoittaa näin asiantuntemustaan
  • MMM-Extra sisältää edellisten lisäksi extranet-työkaluja, jolloin vaikkapa kehittämissuunnitelmia voidaan hallinnoida sivustolla.

Jos pienehköllä yrityksellä ei ole vielä ollenkaan sivustoa tai sivusto on vanha, MMM-Oma on usein riittävä ratkaisu. Muutaman tunnin lisätyöllä peruspakettiin saadaan mukavasti liitettyä omistajanvaihdokseen liittyvä valikkonimike ja tekstejä.

Kun yritys haluaa osoittaa olevansa aktiivinen ja asiantunteva omalla alallaan, kannattaa valita MMM-Blogi. Myyntiesite-sivu voidaan lisätä blogiartikkelina, johon on rajoitettu pääsy. Jos halutaan myös tarjota ladattavia asiakirjoja ostajaehdokkaille, suosittelemme MMM-Extraa sivuston ratkaisuksi.

Kaikkiin paketteihin sisältyy sisällön suunnittelua ja ulkoasun muotoilua yritysilmeeseen sopivaksi. Jos toiveita on enemmän, voimme tehdä lisätyönä vaativatkin kokonaisuudet. Tästä blogistamme löydät lisäksi lukuisia esimerkkejä laajennuksista, joita voidaan asentaa sivustoille, myös jälkikäteen.

Aloita ajoissa!

Päätitpä toimia miten tahansa, aloita omistajanvaihdokseen liittyvä suunnittelu ja toimenpiteet ajoissa. Tilanteita ja olosuhteita on lukemattomia erilaisia, mutta yhteistä on se, että suunnittelu kannattaa aloittaa jo vuosia ennen suunniteltua yrityskauppaa tai muuta omistajanvaihdosta. Viime hetkellä "stailausmilessä" tehdyt verkkossivutkaan eivät välttämättä vakuuta ostajaehdokasta, jos mitään aitoja toimenpiteitä ei ole tehty myyntikelpoisuuden parantamiseksi ja kehitysnäkymien turvaamiseksi.

On myös erittäis suositeltavaa käyttää asiantuntijaa apuna. Vaikka yrityksen myyntihinta ei euroissa olisikaan valtaisa, on hyvä ymmärtää eri vaihtoehtoihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä verotukselliset näkökohdat. Tyypillisiä kysymyksiä ovat, myydäänko liiketoiminta vai osakekanta ja kannattaisiko mahdolliinen kiinteistö eriyttää yrityksestä, jolloin kauppahinta olisi alempi. Näissä kokeneen asiantuntijan näkemys voi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Menestystä omistajanvaihdokseen!

MMM-Tiimi

 

 

Asiasanat:

Sähköposti

Liittyvät artikkelit

Käytämme evästeitä

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja analysoimme kävijätietoja anonymisoidusti. Evästeet ovat tarpeelisia sivuston toiminnan kannalta, Voit päättää itse, haluatko hyväksyä evästeet vai et. Huomaa kuitenkin, että jos hylkäät evästeet, et ehkä pysty käyttämään kaikkea sivustomme sisältöä parhaalla mahdollisella tavalla.
Löydät tämän evästevalinnan myöhemmin myös sivun alatunnisteesta.